VŠĮ „Soc. paslaugos“

Lankomosios priežiūros paslaugos Jūsų namuose

Svarbu

  • Lankomosios priežiūros paslaugas apmoka klientas, jo artimieji ar asmuo, užsakęs paslaugas.
  • Pasirašoma sutartis, kurioje abiejų pusių sutarimu nurodomos konkrečios pageidaujamos paslaugos, jų atlikimo terminas, laikas, įleidimo į namus tvarka, mokėjimo už paslaugas šaltiniai, mokėjimo tvarka ir kitos paslaugų teikimo ir nutraukimo sąlygos. Sutartį pasirašo socialinių paslaugų gavėjas (įgaliojimą turintis asmuo) ir įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo).
  • Priemonėmis paslaugos teikimui pasirūpina užsakovas arba pagal atskirą susitarimą, už papildomą mokestį – paslaugas teikiantis asmuo.
  • Kainos dydis už suteiktas paslaugas nustatomas pagal paslaugų teikimo metu galiojantį VšĮ ,,Soc. paslaugos" kainoraštį (žr. Kainos). Kainos dydis priklauso nuo pasirinktų ir suteiktų paslaugų kiekio.
  • Asmuo, pasirinkęs reikiamas paslaugas turi sumokėti 50% (penkiasdešimt procentų) dydžio avansą, o likusią sumą, kai suteikiama paslauga, jei abi pusės nesutaria kitaip.